Majikan tak boleh sewenang-wenangnya berhentikan pekerja serta-merta walaupun syarikat ada masalah, juga tak boleh berhentikan pekerja tempatan untuk ambil pekerja asing

KUALA LUMPUR: Majikan tidak boleh sewenang-wenangnya memberhentikan pekerja secara serta merta jika syarikat menghadapi masalah. Timbalan Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib, berkata majikan juga tidak boleh memberhentikan …