kwap vs kwsp

kwap vs kwsp

kwap vs kwsp

kwap vs kwsp: Aktiviti utama KWAP adalah mengurus caruman dan pelaburan Kumpulan Wang serta mengurus pembayaran pencen.

KWAP hanya menguruskan sumbangan daripada kakitangan tetap kerajaan dengan status berpencen dan yang sedang berkhidmat dengan Badan Kawalselia dan Pihak Berkuasa Tempatan manakala KWSP menguruskan sumbangan daripada pekerja sektor swasta dan kakitangan kerajaan yang memilih untuk mencarum kepada KWSP.

Apakah jenis pelaburan KWAP?

Akta KWAP membenarkan pelaburan berdasarkan peruntukan aset untuk pendedahan dalam negeri dan antarabangsa seperti ekuiti, sekuriti pendapatan tetap, instrumen pasaran wang dan lain-lain bentuk pelaburan yang telah disemak oleh Panel Pelaburan dan mendapat kelulusan Lembaga. Pelaburan KWAP juga menyokong ESG dan pematuhan syariah.​

Sumber: kwap

Loading...

Leave a Reply