Dua daripada mereka berpura-pura bertanyakan jenis ubat kepada dua pekerja farmasi terbabit manakala seorang lagi ke bahagian rak jualan, dan kemunculan mereka menimbulkan curiga kepada pengurus farmasi terbabit, Noor Amizah  Ismail, 32.