BSF telah diberi kuasa untuk menggunakan kaedah `kasar dan kejam’ bagi menghentikan cubaan etnik berkenaan menyusup masuk ke negara ini.